برچسب ها: نهضت جنگل

۶ نتیجه

عنوانخاطرات امان‌الله زندش از مجاهدین جنگل

نویسندهامان‌الله زندش

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ31ـ5346ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۷۴

عنوانکوچک خانی که باید از نو شناخت

نویسندهناصر عظیمی دوبخشری

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپرشت

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ782ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنواناز پاریس تا جنگل: نکات مکتومی از تاریخ معاصر ایران (خاطرات غلامعلی انصاری)

نویسندهغلامعلی انصاری به کوشش و اهتمام پرویز انصاری، امید روحانی

ناشرپرشکوه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ52ـ5159ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۱۰

عنوانمجموعه مقالات نهضت جنگل: با رویکرد به زندگی‌نامۀ میرزا حسین‌خان کسمایی به مناسبت یکصدمین سالگرد وفات وی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش فریدون شایسته

ناشرسپیدرود

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپرشت

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ39ـ7059ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۲

عنوانشاعران شهید جنگل

نویسندهفریدون نوزاد به کوشش رضا نوزاد

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ639ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۹

عنوانمجلۀ فرهنگی و اجتماعی دیلمان، ویژۀ همایش نقش کسما در نهضت جنگل، آذر و دی‌ماه 1395، شمارۀ 5

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مهدی بازرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۳۷۰