برچسب ها: نمادها

۸ نتیجه

عنواننماد و نشانه در شماره‌ها

نویسندهایوب گبانچی

ناشرآمه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ22ـ8557ـ600ـ978 ط

تعداد صفحات۹۶

عنوانمعنای معنی؛ مطالعه‌ای در باب تأثیر زبان بر تفکر و دانش نمادگرایی

نویسندهچارلز کی آگدن، آیور آرمسترانگ ریچاردز

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ368ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۹۲

عنوانفرهنگ نماد‌ها بر سکه‌های اشکانی

نویسندهیوسف افتخاری، محمود جمشیدی درمنی

ناشردایره دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ58ـ7111ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنوانفرهنگ شعر شاملو: واژه‌ها، کنایه‌ها، استعاره‌ها، نمادها

نویسندهجلال عباسی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_427_351_964_978

تعداد صفحات۲۶۹

عنواندر قلمرو انسان‌شناسی (مجموعه مقالات)

نویسندهمحمدحسین باجلان فرخی

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_90_8910_964_978

تعداد صفحات۴۲۴

عنوانجستاری دربارۀ یک نماد هخامنشی: فرَوَهر، اهوره‌مزدا، یا خُوَرنَه؟

نویسندهعلیرضا شاپور شهبازی

ناشرنشر و پژوهش شیرازه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_78_7768_964_978

تعداد صفحات۱۱۷

عنوانفرهنگ نمادها و نشانه ها در اندیشۀ مولانا

نویسندهعلی تاجدینی

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک5_640_376_964_978

تعداد صفحات۶۶۰

عنواندرآمدی بر آیکونولوژی(نظریه و کاربرد مطالعۀ موردی نقاشی ایرانی)

نویسندهناهید عبدی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک9_567_372_964_978

تعداد صفحات۲۷۲