برچسب ها: نظریۀ رمان

۲ نتیجه

عنوانزیبایی شناسی و نظریۀ رمان

نویسندهمیخاییل باختین

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ40ـ6025ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۵

عنواننظریۀ رمان (ویراست دوم)

نویسندهجورج لوکاچ

ناشرآشیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ95ـ7518ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۴