برچسب ها: نظامی گنجوی

۱۹ نتیجه

عنواننظامی و هفت پیکر

نویسندهسیروس شمیسا

ناشرلنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ4ـ93257ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۴

عنواننظامی گنجه‌ای

نویسندهجلال خالقی مطلق

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ66ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانسیاسی‌سازی نظامی گنجوی در دوران مدرن

نویسندهسیاوش لرنژاد، علی دوست‌زاده

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۱۰۵۰

شابک5ـ67ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانمخزن الاسرار

نویسندهحکیم نظامی گنجوی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ093ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲+۸۹۳

عنواننظامی گنجه‌ای و پنج گنج: جستاری در زندگی و شعر نظامی گنجه‌ای با گزیده‌ای از منظومه‌های او

نویسندهنصرالله امامی

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ2298ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۰+۶

عنوانخلاصۀ لیلی و مجنون نظامی گنجوی بر اساس نسخه‌های دستگردی و مسکو با شرح و تفسیر ابیات دشوار

نویسندهبه کوشش محمد تفنگدار

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ63ـ7847ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانتصویری از پنج گنج نظامی در قلمرو ادب غنایی و خط منحنی

نویسندهمهدی ماحوزی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ60ـ7028ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۵

عنوانزبان خیال‌انگیز نظامی

نویسندههلموت ریتر

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ195ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنواننُه منظر؛ نخستین نظیرۀ منثور مستقل هفت پیکر

نویسندهمؤلف ناشناس

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ0303ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۳

عنواننظامی گنجوی: زندگانی و روزگار

نویسندهمحمدامین رسول‌زاده

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ062ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۱۶

عنوانلیلی و مجنون

نویسندهنظامی گنجوی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک4ـ50ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۹

عنوانهفت‌پیکر

نویسندهنظامی گنجوی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک3ـ57ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنواندیوان نظامی گنجوی

نویسندهنظامی گنجوی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ6310ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۹

عنواندو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی

نویسندهترجمه، تحقیق و تطبیق از علی اصغر حکمت به اهتمام هرمز همایون‌پور

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ324ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۷

عنوانآیینۀ اسکندر: بازنویسی کتاب شرفنامه اثر نظامی گنجوی

نویسندهبهروز ثروتیان

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ۱۳۸۲(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک 4_40_5568_964

تعداد صفحات۱۱۷

عنوانشکوفه‌زار (شرحی بر شرف‌نامۀ نظامی)

نویسندهسراج‌الدین علیخان آرزو

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک5_042_313_600_978

تعداد صفحات۲۳۵

عنوانگنجینۀ حکمت در آثار نظامی

نویسندهمنصور ثروت

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (ویراست ۳)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_239_404_964_978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانقهرمانان خسرو و شیرین

نویسنده لیلی ریاحی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۷۶ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک3_0262_00_964

تعداد صفحات۲۳۲