برچسب ها: نظامی گنجوی

۱۰ نتیجه

عنواننظامی گنجوی: زندگانی و روزگار

نویسندهمحمدامین رسول‌زاده

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ062ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۱۶

عنوانلیلی و مجنون

نویسندهنظامی گنجوی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک4ـ50ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۹

عنوانهفت‌پیکر

نویسندهنظامی گنجوی

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۸۰۰

شابک3ـ57ـ6298ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنواندیوان نظامی گنجوی

نویسندهنظامی گنجوی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ6310ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۹

عنواندو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی

نویسندهترجمه، تحقیق و تطبیق از علی اصغر حکمت به اهتمام هرمز همایون‌پور

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ324ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۷

عنوانآیینۀ اسکندر: بازنویسی کتاب شرفنامه اثر نظامی گنجوی

نویسندهبهروز ثروتیان

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ۱۳۸۲(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک 4_40_5568_964

تعداد صفحات۱۱۷

عنوانشکوفه‌زار (شرحی بر شرف‌نامۀ نظامی)

نویسندهسراج‌الدین علیخان آرزو

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک5_042_313_600_978

تعداد صفحات۲۳۵

عنوانگنجینۀ حکمت در آثار نظامی

نویسندهمنصور ثروت

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (ویراست ۳)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_239_404_964_978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانقهرمانان خسرو و شیرین

نویسنده لیلی ریاحی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۷۶ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک3_0262_00_964

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانشهربند گنجه (گزیدۀ مقاله‌ها و یادداشت‌های دکتر بهروز ثروتیان دربارۀ نظامی گنجه‌ای)

نویسندهعلیرضا قوجه‌زاده

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_04_5871_600_978

تعداد صفحات۴۶۰