برچسب ها: نشر گام نو

۳ نتیجه

عنوان فلسفه برای زبان شناسان

نویسندهشیوان چیمن

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ02ـ7450ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۶

عنوانشیرین و لیلی: سیمای زن در شعر نظامی

نویسندهمحبوبه پاک‌نیا

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ26ـ6917ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانپساساختار‌گرایی و خوانش گفتمان‌ها (بر بنیاد اندیشه‌های دریدا، فوکو و لیوتار)

نویسندهمایکل ای. پیترز، نیکلاس سی. بوربولس

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ46ـ7387ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۰