برچسب ها: نشر میراث فرهیختگان

۳ نتیجه

عنوانمنشآت و مکاتیب عصر صفوی

نویسندهجمعی از کاتبان و نویسندگان دورۀ صفوی

ناشرمیراث فرهیختگان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ96ـ7377ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۰

عنواناخلاق دانشمندان یا مسالک المکارم فی طریق محاسن اخلاق العالم

نویسندهسیدحسین حسینی ساوجی (محنت)

ناشرمیراث فرهیختگان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ737739ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۹

عنوانگلچینی از واژه‌های و زبانزدهای دزفولی

نویسندهفؤاد مجدزادۀ عاملی

ناشرمیراث فرهیختگان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ701379ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۹