برچسب ها: نشر مرندیز

۲ نتیجه

عنواننخستین رویارویی‌های هنر عصر ناصری با هنر غرب (موسیقی، نمایش، نقاشی)

نویسندهمصطفی لعل شاطری

ناشرمرندیز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ619ـ106ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانتلفیق نظم فارسی در نگارگری هندی (دیوان انوری در دربار اکبرشاه گورکانی)

نویسندهآنماری شیمل، استوارت کری ولش

ناشرمرندیز

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ 560ـ 106ـ 600ـ978

تعداد صفحات۱۵۰