برچسب ها: نشر مدید

۶ نتیجه

عنوانمولوی: از زبان تا اندیشه: تحلیل زبان‌شناختی نظام‌های استعاری و طرح‌واره‌ای در غزلیات شمس بر اساس نظریۀ استعارۀ شناختی و طرح‌واره‌های تصویری

نویسندهحسن توفیقی

ناشرمدید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ90ـ7934ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنواننصایح فردوسی

نویسندهغلامرضا رشید یاسمی به کوشش هاشم بناءپور

ناشرمدید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ47ـ7934ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۵

عنوانبرنامه کمینه‌گرا

نویسندهنوام چامسکی

ناشرمدید

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ97ـ6376ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۹۴

عنوانگزیدۀ مجلۀ دانشکده وابسته به انجمن ادبی دانشکده با مدیریت ملک‌الشعرای بهار

نویسندهبه کوشش علی ایلنت

ناشرمدید

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ65ـ8722ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانخلاصة السیاق

نویسندهسیدمیرزا حسن‌خان دبیر قاجار تفرشی

ناشرمدید

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک8ـ61ـ8722ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۴

عنوانشرح لغات و اصطلاحات عرفانی کتاب الانسان الکامل

نویسندهاکرم‌السادات حاجی‌سیدآقایی

ناشرمدید

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ15ـ6376ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۳۹