برچسب ها: نشر لوح فکر

۵ نتیجه

عنوانرادیو: توسعه و تحولات سیاسی و اجتماعی

نویسندهرضا مختاری اصفهانی

ناشرلوح فکر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ4ـ94818ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۰

عنواندستار و گل سرخ: بداهه‌نگاری‌های سفیر پیشین فرانسه در تهران؛ رونمایی از چهرۀ دیگر ایران

نویسندهفرانسوا نیکولو

ناشرلوح فکر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ7ـ97858ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانپیامی از ژرفای سکوت و شعرهای دیگر

نویسندهنارخواجه چاری زاده (شاعر تاجیکی)

ناشرلوح فکر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ98ـ8578ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۴

عنوانفرهنگ مردمی آثار مولوی؛ کلمه، ترکیبات و افاده‌های زبان زنده گفتگوی فارسی دری ـ تاجیکی مردم خراسان و ماوراءالنهر در آثار مولانا جلال‌الدین بلخی

نویسندهحیات نعمت سمرقندی

ناشرلوح فکر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ857885ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۹

عنوانتمهیدات عین‌ القضاة همدانی براساس نسخه عفیف عسیران، به همراه ترجمه آیات، احادیث و عبارات عربی متن کتاب

نویسندهعین‌ القضات همدانی

ناشرلوح فکر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ79ـ8578ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴