برچسب ها: نشر قصیده سرا

۱۰ نتیجه

عنوانمواجهۀ با غرب از دیدگاه متفکران جهان عرب (سیدقطب، هشام شرابی، عبدالله عروی و حسن حنفی)

نویسندهمحمد کامکاری، محمدعلی توانا

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ07ـ8054ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۴

عنوانایرانشهر، ایدئولوژی و تخیل

نویسندهسیدنوید کلهرودی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ09ـ8054ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۷

عنوانکتابشناسی توصیفی دکتر علی شریعتی (ویراست سوم)

نویسندهمحمد اسفندیاری

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ10ـ8618ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۳

عنوانفکر سیاسی در شاهنامۀ فردوسی

نویسندهوحید بهرامی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ7ـ93769ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانادبیات ضد شکار: در نقد آهوکشی

نویسندهعبدالرحیم ثابت

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ17ـ7675ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنوانغربت علم: علم و تکنولوژی در کشاکش مدح و ذم

نویسندهاحمد راسخی لنگرودی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ48ـ8618ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانزنان ترانه: بررسی حضور زن در ترانه‌ها و اشعار عامیانۀ ایران

نویسندهبنفشه حجازی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ03ـ8618ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانبی پرده: درک زبان و جنسیت

نویسندهآلیسون جولی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ50ـ7675ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۷

عنوانجهان‌ملک خاتون؛ فریادی عاشقانه

نویسندهبنفشه حجازی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ34ـ7675ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانکتابشناسی کامل و جامع آثار پروفسور سیدحسین نصر؛ مشتمل بر تمامی کتاب‌ها و مقالات ایشان از سال 1958 تاکنون

نویسندهسعید دهقانی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ03ـ8054ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۰