برچسب ها: نشر روزگار

۳ نتیجه

عنوانمعیار در بی‌معیاری؛ زندگی، افکار و آثار ژان پل سارتر

نویسندهدیوید دریک

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ098ـ233ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنوانترجمان صبح؛ بررسی اشعار شفیعی کدکنی براساس نقد عاطفه و همسویی آن با صور خیال

نویسندهبشیر علوی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ791ـ374ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۰

عنوانجریان‌شناسی شعر دهۀ هفتاد: بررسی جریان‌های نو در شعر دهۀ هفتاد

نویسندهسعید زهره‌وند

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ695ـ374ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۲