برچسب ها: نشر دوستان

۴ نتیجه

عنوانحافظ معلم بزرگ زندگی

نویسندهناصر مهدوی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ9ـ97235ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنواندر جستجوی انسان ناب: نگاهی تطبیقی به متافیزیک و روش گروتفسکی و کریشنا مورتی

نویسندهمسعود دلخواه

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ4ـ97235ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۰

عنوانمولانا و حکایت رنج انسان

نویسندهناصر مهدوی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک0ـ972350ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانمناقب العارفین

نویسندهشمس‌الدین احمد افلاکی عارفی

ناشردوستان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ91ـ6207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۵۵