برچسب ها: نشر خجسته

۲ نتیجه

عنوانمسافر گمشدۀ زمان؛ بیست گفتار در رمان و داستان کوتاه

نویسندهمنصوره تدینی

ناشرخجسته

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ36ـ2975ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۰

عنوانوزیران ایرانی محبوس و مقتول؛ از حاکمیت امویان تا اواسط دورۀ صفویه

نویسندهسیدمحمدعلی کشاورز صدر

ناشرخجسته

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک7ـ45ـ2975ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۱