برچسب ها: نشر ترانه

۲ نتیجه

عنواناسطورۀ آب، چیستی پری و چراغ برات و واکاوی آن با آیین سیاوشان

نویسندهمحسن میهن‌دوست

ناشرترانه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ71ـ7061ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانعهد جدید در مقام ادبیات

نویسندهکایل کیفِر

ناشرترانه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ72ـ7061ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰