برچسب ها: نشر آرما

۹ نتیجه

عنوانتکاپوهای پژوهشی در شناخت حیات اجتماعی دین در ایران

نویسندهمحمدرضا طالبیان

ناشرآرما

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ16ـ7863ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۸

عنوانمرگ اندیشی در ادیان ابراهیمی

نویسندهعبدالله غلامرضاکاشی

ناشرآرما

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ15ـ8679ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانجشن های اسلامی ـ شیعی در ایران بر پایۀ گزارش‌های سفرنامه‌نویسان، مستشرقان و ایران‌شناسان (از دورۀ صفوی تا پهلوی اول)

نویسندهمحسن‌حسام مظاهری

ناشرآرما

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ14ـ8679ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۱۶

عنوانمطالعات جامعه شناسی و انسان شناختی مناسک عزاداری محرم: منتخب مقالات دهۀ 1380

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جبار رحمانی

ناشرآرما

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ92ـ6077ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۸

عنوانرسانۀ شیعه: جامعه‌شناسی آیین‌های سوگواری و هیئت‌های مذهبی در ایران (با تأکید بر دورۀ پس از پیروزی انقلاب اسلامی) (ویراست جدید)

نویسندهمحسن‌حسام مظاهری

ناشرآرما

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ12ـ7863ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۴۷

عنوانآیین و اسطوره در ایران شیعی: انسان‌شناسی مناسک عزاداری محرم

نویسندهجبار رحمانی

ناشرآرما

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۲۵۰

شابک0ـ95ـ8679ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۵

عنوانپرنده و آتش: شناخت اجتماعی «انتشارات امام» مشهد

نویسندهمهدی سلیمانیه، لیلا طباطبایی یزدی

ناشرآرما

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰

شابک3ـ94ـ8679ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانمجالس مذهبی در ایران معاصر: بررسی و تحلیل اعلانات مجالس محرم و صفر در روزنامۀ اطلاعات (1305 ـ 194): پنج جلد

نویسندهمحسن حسام مظاهری

ناشرآرما

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپاصفهان

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ88ـ8679ـ600ـ978

تعداد صفحات-

عنوانحکمت و حدید؛ زندگی و کارنامۀ معلم اخلاق و مفسر نهج البلاغه؛ استاد محمد فولادگر

نویسندهمحمود فروزبخش

ناشرآرما

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ67ـ8679ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲