برچسب ها: نشانه‌شناسی و ادبیات

۵ نتیجه

عنوانمجموعه مقالات نشانه‌شناسی شعر

نویسندهمسعود آلگونه جونقانی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ65ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانتاروپود فرهنگ؛ درآمدی بر نظریۀ نشانه‌شناختی یوری لوتمان

نویسندهالکسی سِمِنِنگو

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ990ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶+۲۰۴

عنوانضحاک یا فریدون و جمشید؛ تأملی نشانه‌شناختی از داستان ضحاک شاهنامه فردوسی

نویسندهعلی‌حسن سهراب‌نژاد

ناشرریسمان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپایلام

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ42ـ7017ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۸

عنواننشانه‌شناسی؛ مقالات کلیدی

نویسندهگزینش و ویرایش امیرعلی نجومیان

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ492ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنواننشانه‌شناسی فرهنگ (ی): مجموعه مقالات نقدهای ادبی ـ هنری

نویسنده جمعی از نویسندگان به کوشش امیرعلی نجومیان زیرنظر بهمن نامور مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3_501_372_964_978

تعداد صفحات۲۵۴+۴