برچسب ها: نشانه‌شناسی در آگهی‌های تبلیغاتی

۱ نتیجه

عنواننشانه شناسی تبلیغات

نویسندهسروناز صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک6ـ494ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۸