برچسب ها: نامه‌ها

۵۳۹ نتیجه

عنوانمواجهۀ با غرب از دیدگاه متفکران جهان عرب (سیدقطب، هشام شرابی، عبدالله عروی و حسن حنفی)

نویسندهمحمد کامکاری، محمدعلی توانا

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ07ـ8054ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۴

عنوانچهار رسالۀ تاریخی و جغرافیایی قاجاریه

نویسندهآصف‌الدوله و دیگران

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ64ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنواننسب نامۀ شاه عالم‌پناه (شاه طهماسب صفوی: 930 ـ 984)، دیوان مظلوم شیرازی

نویسندهمظلوم شیرازی

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰

شابک2ـ87ـ6300ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۲

عنوانایران در دورۀ ناصرالدین شاه: سفرنامۀ تحلیلی از سال‌های 1882 ـ 1888

نویسندهمیسل روستم

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ072ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۶

عنوانایران عصر ناصری: سفرنامۀ مستشرق سوئدی به ایران از طریق قفقاز و بین‌النهرین

نویسندهسون هدین

ناشرپیام آزادی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 7ـ172ـ414ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۲

عنوانپیشگامان کهن تصوف (دو جلد: جلد اول: مشایخ غرب، جلد دوم: مشایخ شرق)

نویسندهریشارد گراملیش

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ210ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۲۲+۵۳۶

عنوانپنجاه متفکر بزرگ معاصر؛ از ساختارگرایی تا پساانسان‌گرایی

نویسندهجان لچت

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک3ـ851ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۹۷

عنوانشکسپیر دشوار است، زندگی هم همین‌طور: راهنمای رادیکال دربارۀ تراژدی‌های شکسپیر

نویسندهفیتن اتول

ناشرنیلا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ271ـ122ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانشعر و شهود: هفتاد اثر تغزلی آلمانی با شعرهایی از گوته، هلدرلین و ...

نویسندهگردآوری و ترجمه: محمود حدادی

ناشرگویا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ127ـ312ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنواندانشنامۀ آثار بهرام بیضایی

نویسندهفرشید قلی‌پور

ناشرروشنگران و مطالعات زنان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ213ـ194ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۲

عنوانسرگذشت اجتماعی تقویم در ایران

نویسندهزهره سروش‌فر

ناشراگر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک6ـ07ـ7695ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنواناسطوره شناسی به مثابۀ نقد فرهنگی: به یاد جلال ستاری

نویسندهبه کوشش ناصر فکوهی و جبار رحمانی

ناشرانسان شناسی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ098ـ798ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنوانهمیشه با منی (نامه‌هایی به مادرم)

نویسندهفریدا کالو

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۶۵۰

شابک1ـ887ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانفرهنگ کوچک ریشه‌شناسی عامیانه

نویسندهعلی‌رضا نیک‌زاد

ناشرکتاب بوطیقا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ0ـ96088ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانفراتاریخ‌نگاری در درام ایرانی: پژوهشی دربارۀ تاریخ، روایت و ادبیات نمایشی ایران

نویسندهمحمدجعفر یوسفیان کناری

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ82ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنواننامه های محمدعلی فروغی

نویسندهبه کوشش محمد افشین‌وفایی، مهدی فیروزیان

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1ـ61ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۰۴

عنوانفرهنگ سه‌زبانۀ اصطلاحات، ضرب‌المثل‌ها و کنایه‌ها در زبان لاری (لاری ـ فارسی ـ انگلیسی)

نویسندهلیلا دیانت

ناشربوی کاغذ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ53ـ6070ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۰

عنوانناخودآگاه در نمایشنامه‌های شکسپیر

نویسندهمارتین برگمن

ناشرمؤسسه انتشارات فلسفه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ25ـ7857ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۴