برچسب ها: نامه‌ها

۵۸۷ نتیجه

عنوانادبیات نمایشی در ایران: جلد پنجم: فرازوفرود نمایش در ایران

نویسندهجمشید ملک‌پور

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ751ـ315ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانمجموعه آثار میرزاحسن رشدیه تبریزی

نویسندهبه کوشش سیدرضا باقریان موحد با همکاری بهدخت رشدیه

ناشردفتر عقل

تاریخ چاپ۱۴۰۳

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ78ـ5563ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸۸

عنوانمشهد در آینۀ سیاحان اروپایی

نویسندهپاتریک رینگنبرگ

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ361ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۶

عنوانسفرنامۀ تبت

نویسندهمؤلف و مترجم ناشناس

ناشرمگستان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک1ـ68ـ6623ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۴

عنواننامه های عاشق و معشوق در دورۀ قاجار: مراسلات عاشق و معشوق ستمگر

نویسندهمجرم (زنده در سال 1266 قمری)

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ085ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۵

عنوانگفتارهای اپیکتتوس: همراه با مقدمه‌های انتقادی نسخه‌های انگلیسی و شرح اختلاف آن نسخه‌ها با اصل یونانی

نویسندهاپیکتتوس

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ341ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۱۸

عنواناستعاره در سینمای کیارستمی: رویکردی شناختی به نقد فیلم

نویسندهیکتا پناه‌پور

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ07ـ5613ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۵

عنوانسفرنامۀ پدرو تیشیرا به همراه «ملوک هرمز» و گزیده‌ای شاهان ایران

نویسندهپدرو تیشیرا

ناشرنسیم بادگیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپبندرعباس

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ3ـ94361ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانشیوه‌نامۀ ترجمۀ قرآن کریم

نویسندهمحمدعلی کوشا

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ0592ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۹

عنوانسفرنامۀ بلوچستان

نویسندهسیدمحمود دیبا (علاءالملک)

ناشرمگستان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک0ـ26ـ5825ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۵

عنوانسفرنامۀ ژنرال آویوتان اسکوبلف

نویسندهژنرال آویوتان اسکوبلف

ناشرمگستان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ79ـ6623ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۴

عنوانواپسین های پیش از تندر: نامه‌های احمد قاسمی به دوستان (1314 ـ 1321)

نویسندهاحمد قاسمی به کوشش کاظم فرهادی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ1123ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانسفرنامۀ کلودیوس جیمز ریچ (از نینوا تا تخت جمشید)

نویسندهکلودیوس جیمز ریچ

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ421ـ267ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانزنده باد عشق: گزیده‌ای از خواندنی‌ترین نامه‌های کامو به کاسارس

نویسندهآلبر کامو و ماریا کاسارس

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ0754ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۷

عنوانمردم نیامده‌اند: سفرنامۀ خراسان میرزا مهدی بدایع‌نگار (لاهوتی)

نویسندهمیرزا مهدی بدایع‌نگار

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5ـ1179ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۳

عنوانتحفۀ فاطمیه: جنگ‌نامۀ سردار فاتح در یزد

نویسندهمیرزا مهدی جلالی یزدی

ناشربختیاری پژوهان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپفارسان

تیراژ۳۰۰۰

شابک5ـ0ـ90002ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانارتهه شاستره: سیاست‌نامه‌ای از هند باستان، بررسی موضوعی و زبانی

نویسندهکاوتیلیه

ناشرمرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ9ـ94946ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنواناز پارس تا ایران: خاطرات برادران مولیتور، کارمندان بلژیکی دولت ایران

نویسندهلامبرت مولیتور و برادرانش

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ6ـ93422ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۹