برچسب ها: میشل فوکو

۴ نتیجه

عنوانمیشل فوکو: زهد زیبایی‌شناسانه به‌مثابه گفتمان ضد دیداری

نویسندهعارف دانیالی با مقدمه‌ای از محمدرضا تاجیک

ناشرتیسا ساغر مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ70ـ7212ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۰

عنواننسبت کلمه با تصویر: گزارشی از مبانی فلسفی ـ بلاغی (به همراه سه بررسی با موضوع رویکرد ضدافلاطونی دلوز، فوکو و دریدا به تفکر/ تصویر/ نوشتار)

نویسندهمجید پروانه‌پور

ناشرنونوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپکرج

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ1ـ94628ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۲۴

عنوانفلسفۀ هنر میشل فوکو: تبارشناسی مدرنیته

نویسندهجوزف تنکی

ناشرگیلگمش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک4ـ33ـ7858ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانبلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد

نویسندهدیوید اوون

ناشررخداد نو

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ59ـ6457ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۰