برچسب ها: میرزا فتحعلی آخوندزاده

۳ نتیجه

عنوانپدران بنیان‌گذار ایران جدید: طلایه‌دار مدرنیسم سیاسی در ایران: میرزا فتحعلی آخوندزاده

نویسندهگروهی از نویسندگان؛ دبیر مجموعه: فرهاد سلیمان‌نژاد

ناشراگر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک8ـ45ـ7695ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانمجموعه آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده (دو جلد)

نویسندهمیرزا فتحعلی آخوندزاده

ناشرباشگاه ادبیات

تاریخ چاپ۲۰۲۱

مکان چاپ-

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ52ـ85995ـ91ـ978

تعداد صفحات۱۰۸۶

عنوانآیرونی و بررسی نقش آن در شکل‌گیری ادبیات نمایشی ایران

نویسندهپوپک رحیمی

ناشرسبزان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ176ـ117ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰