برچسب ها: موقعیت جغرافیایی خلیج فارس

۱ نتیجه

عنوانبندرگاه های بوشهر از دورۀ ایلامی تا پایان ساسانی

نویسندهآیناز عسگری گلوگاهی، عین‌الله غریبی

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ956875ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲