برچسب ها: موسیقی ایرانی

۲۷ نتیجه

عنوانوزن در موسیقی ایران

نویسندهفرهاد فخرالدینی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۲۰

شابک6ـ281ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۴

عنوانترجمه و متن کتاب الشفاء: بخش ریاضیات، فن سوم: جوامع علم موسیقی

نویسندهشرف‌الملک شیخ‌الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ180ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۰+۲۵۹

عنوانموسیقی هزارساله: تاریخ جدید سنت‌های موسیقایی ایران

نویسندهان ایی. لوکاس

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ531ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۲+۱۰

عنوان شصت و سه: یادمانده‌های استاد حسین تهرانی

نویسندهبه کوشش محمود رفیعیان

ناشرشباهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ283ـ130ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانتکنوازان: پژوهشی در سری برنامه‌های رادیویی تکنوازان موسیقی ایران

نویسندهسیدعلیرضا علی‌زاده دربندی

ناشرنوین انتشار

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ2ـ94418ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانجمل الفلسفة: مقالۀ چهارم دربارۀ موسیقی ایرانی

نویسندهمحمد بن علی بن عبدالله بن محمد هندی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ229ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۷+۶۴+۹

عنوانمردی از جنس بداهه

نویسندهشیما حدادگر اصفهانی

ناشرسازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ442ـ132ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانخاندان‌های موسیقیدان ایرانی: موصلی، فراهانی، وزیری (دانشمندان ایرانی و پیشرفت علم موسیقی در ایران)

نویسندهسپیده افشاررضایی

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ976331ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۹

عنوانپهلوان تار؛ مقاله‌هایی درباره محمدرضا لطفی

نویسندهارشد تهماسبی

ناشرهنر موسیقی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ2ـ91127ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنواننخستین رویارویی‌های هنر عصر ناصری با هنر غرب (موسیقی، نمایش، نقاشی)

نویسندهمصطفی لعل شاطری

ناشرمرندیز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ619ـ106ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانسازهای موسیقی در نگاره‌های ایران

نویسندهمصطفی رستمی، مصطفی منصورآبادی

ناشرمارلیک

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ71ـ5284ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۸

عنواناز نجوای سنت تا غوغای پاپ: کندوکاوی در موسیقی معاصر ایران

نویسندهمحمود خوشنام

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ40ـ6182ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۲۹

عنوانموسیقی، کار و زندگی؛ در غرب مازندران (تنکابن قدیم)

نویسندهجهانگیر دانای علمی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۱۰

شابک3ـ0497ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۴

عنوانرسالۀ هفت دستگاه موسیقی ایران

نویسندهمیرزا شفیع

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک5ـ152ـ203ـ600ـ978

عنوانشعر؟ یا موسیقی؟ (تننای شعر سپید)

نویسندهمهدی آذرسینا

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ1203ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانکتاب گوشه؛ فرهنگ نواهای ایران

نویسندهارشد تهماسبی

ناشرماهور

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6ـ45ـ8772ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۴۰

عنوانواروژان

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسین عصاران

ناشررشدیه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ5ـ96604ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۴

عنوانموسیقی ایرانی در شعر سایه

نویسندهمهدی فیروزیان

ناشرهنر موسیقی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ3ـ91127ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۲