برچسب ها: موسیقی ایرانی

۱۸ نتیجه

عنواننخستین رویارویی‌های هنر عصر ناصری با هنر غرب (موسیقی، نمایش، نقاشی)

نویسندهمصطفی لعل شاطری

ناشرمرندیز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ619ـ106ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانسازهای موسیقی در نگاره‌های ایران

نویسندهمصطفی رستمی، مصطفی منصورآبادی

ناشرمارلیک

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ71ـ5284ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۸

عنواناز نجوای سنت تا غوغای پاپ: کندوکاوی در موسیقی معاصر ایران

نویسندهمحمود خوشنام

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ40ـ6182ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۲۹

عنوانموسیقی، کار و زندگی؛ در غرب مازندران (تنکابن قدیم)

نویسندهجهانگیر دانای علمی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۱۰

شابک3ـ0497ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۴

عنوانرسالۀ هفت دستگاه موسیقی ایران

نویسندهمیرزا شفیع

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک5ـ152ـ203ـ600ـ978

عنوانشعر؟ یا موسیقی؟ (تننای شعر سپید)

نویسندهمهدی آذرسینا

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ1203ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانکتاب گوشه؛ فرهنگ نواهای ایران

نویسندهارشد تهماسبی

ناشرماهور

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6ـ45ـ8772ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۴۰

عنوانواروژان

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسین عصاران

ناشررشدیه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ5ـ96604ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۴

عنوانموسیقی ایرانی در شعر سایه

نویسندهمهدی فیروزیان

ناشرهنر موسیقی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ3ـ91127ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنوانوِرنیشین؛ زندگی و آثار حسن خوشدل نوازنده، ترانه‌سرا، آهنگساز و خوانندۀ گیلانی

نویسندهبه کوشش امین حق‌ره

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ473ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانموسیقی در فلسفه و عرفان، یک مقدمۀ کوتاه

نویسندهمحمدرضا آزاده‌فر

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ307ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۶+۱۱۴

عنوانپژوهشی در زندگی هنری سلیمان‌خان امیر قاسم‌خانی (1262-1354 هـ.ش)

نویسندهتهمورس شاهرخی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ220ـ232ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنواننخستین نظریه‌های نقد ترانۀ فارسی

نویسندهمریم کوچکی شلمانی

ناشرجدی کار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ07ـ7275ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۵

عنوانخاطراتی از موسیقی‌دانان

نویسندهمهدی نورمحمدی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ296ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانجوامع علم موسیقی از ریاضیات شفاء بوعلی سینا

نویسندهابن سینا

ناشربنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپهمدان

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ0ـ94658ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۶

عنوانموسیقی و شعر: تفاوت و طبقه‌بندی

نویسندهمحسن حجاریان

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ33ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۸

عنوانتصنیف‌ها و ترانه‌های ماندگار

نویسندهمجید قدمیاری

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک5_552_372_964_978

تعداد صفحات۷۳۲

عنوانرساله موسیقی موسوم به کلیات یوسفی

نویسندهمنسوب به ضیاءالدین یوسف

ناشرمتن

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک9_117_232_964_978

تعداد صفحات۱۵۲