برچسب ها: مهشید طالبی صومعه‌سرایی

۱ نتیجه

عنوانیک قرن حکمرانی آب در ایران

نویسندهمهشید طالبی صومعه‌سرایی

ناشرخرد سرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ1ـ98088ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۰