برچسب ها: منظومه‌های عاشقانۀ فارسی

۳ نتیجه

عنوانرمانس عاشقانۀ ویس و رامین: تحلیل داستان، شخصیت‌ها و بازتاب فرهنگی

نویسندهفروغ اولاد

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ36ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنوانتحلیل چهار منظومۀ عاشقانه از منظر نظریۀ کهن‌الگویی یونگ (همای و همایون، گل و نوروز، جمشید و خورشید، خورشید و مهپاره)

نویسندهصالح بوعذار

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۲

شابک3ـ170ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۳۰

عنوانزیبایی‌شناسی عاشق و معشوق در ادبیات فارسی (با محوریت منظومه‌های عاشقانۀ نظامی)

نویسندهحمید عابدیها، پرستو کلاهدوزها با مقدمۀ دکتر بهاءالدین خرمشاهی

ناشرسایه گستر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقزوین

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ899ـ374ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۸