برچسب ها: منظومه‌های عاشقانه

۸ نتیجه

عنوان حیدربگ و سمنبر

نویسندهسراینده‌ای ناشناس

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ72ـ6036ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانشیرین و شیرویه

نویسندهوفایی شیرازی

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک9ـ971ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانسیری بر تاریخ داستان‌پردازی آوازی و موسیقایی در ایران

نویسندههوشنگ جاوید

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۵۰

شابک7ـ0486ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنواندلکش و پریوش

نویسندهمیرزا عبدالوهاب ایرانپور‌ (متخلص به گلشن)

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ220ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنواننامه نامی: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، درج گهر

نویسندهمحمدصادق موسوی نامی اصفهانی

ناشرسخنوران

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ40ـ6150ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۳۳

عنوانعشق‌نامه

نویسندهعزالدین عطایی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ148ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنواننظیره‌های غنایی منظوم: شامل هشت‌بهشت، جمشید و خورشید، همای و همایون، یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین

نویسندهسیدمرتضی میرهاشمی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک 7ـ097ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۲

عنوانهشت بهشت

نویسندهامیرخسرو دهلوی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_105_229_600_978

تعداد صفحات۳۵۶