برچسب ها: منطق اسلامی

۴ نتیجه

عنوانالانوار الالهیة

نویسندهشمس‌الدین سمرقندی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ38ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنواندانش‌زا

نویسندهمحمود شهابی خراسانی

ناشروایا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ22ـ8430ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانابعاد ارسطویی منطق غزالی

نویسندهرفیق العجم

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ121ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۷