برچسب ها: مفاهیم عرفانی

۴ نتیجه

عنوانمعشوق عاشقان: از عشق انسانی تا عشق ربانی

نویسندهقاسم میرآخوری

ناشربازتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک8ـ57ـ7522ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانگفتار و کردار امام علی (ع) در مفاهیم عرفانی (تا سدۀ پنجم)

نویسندهزهرا ابراهیمی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ 004ـ 456ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۴+۱۰

عنوانمجموعه مقالات همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گُرّکانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی‌محمد صابری

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ40ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۵+۹

عنوانبه عبارت محال: چهارده جستار در دلالت‌شناسی مفاهیم عرفانی

نویسندهبابک عباسی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک7ـ929ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۸+۲۳۷