برچسب ها: مطالعات مانوی

۲ نتیجه

عنواننوشته‌های روشنی؛ بازگفت‌های مانی و مانی‌گرایان

نویسندهتبسم غبیشی

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ18ـ8968ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۹

عنوانکتابشناسی مطالعات مانوی: شناخت موضوعی منابع و مآخذ

نویسندهمحمد شکری فومشی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک7ـ52ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۴