برچسب ها: مشاهیر ایران

۱۴ نتیجه

عنواننام ها و یادها: تحشیه‌ای بر آدم‌ها و کتاب‌ها

نویسندهناصر علیخواه به کوشش مونا علیخواه

ناشرسولار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ91ـ6398ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۶

عنوانداستان نام آوران: روایت چهره‌های ماندگار ایران در علوم انسانی

نویسندهعلی ایلنت

ناشرمؤسسه جام جم

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ20ـ7676ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانملاح خشک‌رودهای جهان: زندگی‌نامۀ زنده‌نامان

نویسندهبه روایت حسین نجفی به کوشش عبدالمجید نجفی

ناشریانار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ34ـ7559ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۵

عنوانرجال فارس در واپسین دورۀ قاجار: حکومت بریتانیا در هند، 1925

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ67ـ7489ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۱

عنوانشصت چهره از میان قاجاریان و معاصران

نویسندهعبدالحسین آذرنگ

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ08ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۳۹

عنواننامه‌هایی از پاریس؛ پاریس در نامه‌های روشنفکران ایرانی

نویسندهامیر سعیداللهی

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ400ـ253ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانمحرمان خلوت اُنس؛ مشاهیر مدفون در تکیه‌ریزی تخت فولاد

نویسندهپژمان دادخواه

ناشرتمدن علمی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ68ـ8127ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانتذکرۀ سعیدیه

نویسندهسعید بن کاظم‌بیگ برادگاهی

ناشرمورخان

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ0ـ99230ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوانسهروردی احیاگر حکمت اشراقی

نویسندهنجفقلی حبیبی

ناشروایا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ14ـ8430ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانخاطراتی هنوز سبز

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ12ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۹

عنوانسیماهای برجسته فرهنگ ایران

نویسندهفرخ امیریار

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ60ـ6732ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۶

عنوانیاد ایام: خاطراتی از سیاستمداران و هنرمندان

نویسندهبه کوشش محمدحسن طباطبایی

ناشرآبی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ74ـ5709ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۶

عنوانشانه بر موی سپید: روایت‌ها و گفتارهایی از ماندگاران فرهنگ ایران (دو جلد)

نویسندهبه کوشش پژمان موسوی

ناشرپیام امروز

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک2ـ77ـ5706ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۳۴+۹۲۳

عنوانیادگار شکوهی: مجموعه آثار میرزا حسن شکوهی از روشنفکران و مبارزان مشروطه در آذربایجان

نویسندهمیرزا حسن شکوهی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک 3ـ046ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۰