برچسب ها: مرضیه عاشوری

۲ نتیجه

عنوانفهم ادبیات

نویسندهمایکل سی.دراوت

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک2ـ833ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنوانچرا ادبیات؟؛ به سوی رویکردی بدیل در خوانش و تدریس ادبیات

نویسندهکریستینا ویشر برانز

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ2ـ96317ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۰