برچسب ها: مدیران آموزشی

۲ نتیجه

عنواننقد رؤسای معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش فارس بین دو انقلاب

نویسندهپروین‌دخت تدین

ناشرامید ایرانیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ33ـ8978ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۵

عنواناندیشۀ البرز: یادنامۀ دکتر محمدعلی مجتهدی (رئیس دبیرستان البرز و بنیان‌گذار دانشگاه صنعتی شریف)

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش بهرام بیانی

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ062ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۶+۱۲