برچسب ها: مجموعه‌ها

۳۱ نتیجه

عنوانفهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی ـ 1377 ـ 1390 (دو جلد)

نویسندهبه کوشش عباس مافی با همکاری پارکوهی هارطونیان

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی)

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ78ـ6326ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۶۲

عنواناندرآداب و احوال

نویسندهغ. داوود (منوچهر صفا)

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ66ـ6182ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۱

عنوانگفت‌وگو در سکوت (شعر معاصر اردو)

نویسندهمحمد کیومرثی

ناشرانجمن شاعران ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ57ـ8514ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنواننقد: ورطۀ فروریختن؛ ورطه‌ساختن

نویسندهبهروز آقاکندی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ103ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنواننظیره‌های غنایی منظوم: شامل هشت‌بهشت، جمشید و خورشید، همای و همایون، یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین

نویسندهسیدمرتضی میرهاشمی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک 7ـ097ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۲

عنوانطراز الاخبار

نویسندهعبدالنبی فخرالزمانی قزوینی

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده هنر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ6ـ93491ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۸۰

عنوانزایشمرگ‌های متن

نویسندهحمیدرضا شکارسری

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک3ـ87ـ5504ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانجنگ و رمان‌هایش: معرفی، خلاصه و تحلیل کوتاه

نویسندهابراهیم حسن‌بیگی

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ0446ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانطعم سکوت: مدیریت زبان و جایگاه خاموشی در آثار سخنوران فارسی

نویسندهقاسم صافی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ6224ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۱

عنوانزخم و رؤیا (آنتولوژی شعر دهۀ هفتاد)

نویسندهرضا قنبری

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3_411_374_964_978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانتذکرۀ لطایف الخیال (دو جلد)

نویسندهمحمد ابن محمد دارابی اصطهباناتی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و کتابخانه مجلس

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک0_368_988_964_978

تعداد صفحات۶۷۲+۵۷۰

عنوانبه انتخاب مترجم: داستان‌های گزیده

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1_974_369_964_978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانتصنیف‌ها و ترانه‌های ماندگار

نویسندهمجید قدمیاری

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک5_552_372_964_978

تعداد صفحات۷۳۲

عنواننیلوفر اندوه: گزیدۀ شعر سیدفخرالدین مزارعی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک1_279_303_964_978

تعداد صفحات۱۲۱

عنوانتلاطم دریا: گزیده شعر هادی رنجی

نویسندهساعد باقری، سهیل محمودی

ناشرامیرکبیر شرکت سهامی کتاب‌های جیبی

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک3_233_303_964_978

تعداد صفحات۸۵

عنوانجامه‌دران

نویسندهسعید بیابانکی

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_95_6261_600_978

تعداد صفحات۸۰

عنوانسفینه مراثی‌ها و نوحه‌ها

نویسندهابوالحسن یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او

ناشرپژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_476_426_964_978

تعداد صفحات۶۰۴

عنوانسرزمین شعر (جلد اول: اشعار کلاسیک و جلد دوم: اشعار آزاد)

نویسندهبه کوشش قاسم رفیعا، محمد بهبودی‌نیا

ناشرسپیده باوران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_51_5957_600_978

تعداد صفحات۲۰۰+۹۶