برچسب ها: متون چینی

۲ نتیجه

عنوانتائو ته چینگ: طریق و فضائل آن

نویسندهلائو تزو

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک4ـ161ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنوانچهل حکمت از کنفوسیوس؛ با شرح مختصر چینی ـ فارسی

نویسندهمحمد کدخدایی، پرفسور زنگ جی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ002ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۸