برچسب ها: متون راهنما

۱۴ نتیجه

عنوانآشنایی با فرهنگ نویسی

نویسندههاوارد جکسون

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک9ـ69ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵+۲۴۷

عنواندانش قصه گویی

نویسندهویل استور

ناشرسانی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ0ـ93974ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانحرفۀ رمان نویس

نویسندههاروکی موراکامی

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک2ـ82ـ7720ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانکلاس درس نویسندگی خلاق

نویسندهمارگارت اتوود

ناشرگوتنبرگ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5ـ03ـ5773ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۶

عنوانرمان نویسی در 90 روز

نویسندهآلن وات

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک3ـ042ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانبه خاطره اعتمادی نیست: یک راهنمای ادبی برای زندگی پیشاآخرالزمانی

نویسندهالیزا گبرت

ناشراطراف

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ62ـ6194ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانآموزش داستان نویسی

نویسندهعلی‌اکبر کمالی‌نهاد، سودابه کشاورزی

ناشرزوار و دانشگاه فرهنگیان

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ603ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانرها و ناهشیار می‌نویسم: هنر جستارنویسی و خاطره‌پردازی

نویسندهادر لارا

ناشراطراف

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ56ـ6194ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانشگردهای نگارش دانشگاهی (آنها می‌گویند/ من‌ می‌گویم)

نویسندهجرالد گراف و کتی برکنستاین

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ02ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۵

عنوانطنز همچون شگرد: اولین راهنمای عملی طنزنویسی

نویسندهرضا خراسانی

ناشراساطیر پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ756002ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنوانفلسفۀ فیلم‌نامه

نویسندهتد نانیچلی

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ874ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴+۴۶۵

عنوانچنین نویسند پزشکان: فرهنگ راهنمای نگارش متون پزشکی

نویسندهتیم آلبرت

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک3ـ16ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸+۲۴۹

عنوانمقدمات زندگی‌نامه‌نویسی

نویسندهمحمدرضا فخرروحانی

ناشرمؤسسه کتابشناسی شیعه

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ700352ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانچگونه جستار بنویسیم؛ راهنمای گام‌به‌گام برای همۀ سطح‌ها همراه با جستارهای نمونه

نویسندهدان شیاخ

ناشرآن سو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ6ـ95686ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۴