برچسب ها: قصه‌های کهن

۳ نتیجه

عنوانقصۀ دلیلۀ مُحتاله؛ متن مصحح قصۀ دله و مختار همراه با پژوهشی دربارۀ بن‌مایه‌ها و نوع ادبی آن

نویسندهبه تصحیح و تحقیق مهران افشاری

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک5ـ57ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنوانانسان و خدایان (اسطوره‌های یونان باستان)

نویسندهرکس وارنر

ناشرسمندر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ1ـ99208ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۲

عنوانقصه‌های مشدی گلین خانم

نویسنده ل.پ.الول ساتن

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_018_305_964_978

تعداد صفحات۴۸۰