برچسب ها: قصه‌های پریان

۲ نتیجه

عنوانتعبیر قصه‌های پریان و آنیما و آنیموس در قصه‌های پریان

نویسندهماری ـ لوئیز فن فرانتس

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ19ـ6395ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانولادیمیر پراپ و قصۀ شفاهی جهانی

نویسندهپیتر جیلت

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ546ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۹+۳۲