برچسب ها: قصه‌های قدیمی

۱ نتیجه

عنوانبر مرکب باد (بازخوانی قصۀ سلیمان)

نویسندهپریسا داوری

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7_663_380_964_978