برچسب ها: قانون مطبوعات

۲ نتیجه

عنوانسانسور و آزادی مطبوعات

نویسندهکارل مارکس

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ63ـ7514ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانتاریخ روزنامه‌نگاری در ایران (دو جلد)

نویسندهاسماعیل جسیم

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3_198_404_964_978