برچسب ها: فن در شعر فارسی

۱ نتیجه

عنوانبررسی وزن شعر ایرانی

نویسندهژیلبر لازار

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ971ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۳