برچسب ها: فرهنگ عامه

۴۳ نتیجه

عنواننگاهی به فرهنگ ترکان خراسان

نویسندهاسماعیل سالاریان

ناشرفروغ سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپبجنورد

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ15ـ6415ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۸

عنوانباورهای کهن ایرانیان

نویسندهفرزانه عبدی

ناشرآرون

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ627ـ231ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۰

عنواناز دیرباز تا همیشه؛ فرهنگ عامیانۀ مردم شیراز

نویسندهفاطمه چمن‌ماه

ناشرکتاب عنوان

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپاردبیل

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ5ـ93928ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنواندیارعیّاران؛ جلوه‌های فرهنگ عامه در داستان سمک عیار

نویسندهمنصوره گرجی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک1ـ0277ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۴

عنوانماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تالش، سال پانزدهم، خرداد 1397، شماره 115

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری شهرام آزموده

ناشر-

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتالش

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۳۴

عنوانفرهنگ عامیانۀ همدان به روایت میرزا علی‌اکبر؛ گفتگو با علی‌اکبر محمودی وثاق

نویسندهمصاحبه، تدوین و تحقیق: محمدحسین یزدانی‌راد

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک5ـ718ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانبازمانده‌‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی

نویسندهادوارد وسترمارک

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ28ـ8209ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانکتاب خوزستان (جلد 1)؛ در زمینه تاریخ، فرهنگ، هنر و ادبیات

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرشادگان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ33ـ5917ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۸

عنوانباورهای مردم کرمان

نویسندهمحمدرضا صرفی

ناشردانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپکرمان

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ031ـ201ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۱

عنواناساطیر قوم اینویی (آلاسکا)

نویسندهاولین ولفسان

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ428ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۳

عنوانسرزمین کرمانج‌ها: نگاهی به نژاد، تاریخ، جغرافیا، مساکن اولیه و آداب و رسوم قوم ایرانی کرد از ادوار گذشته تاکنون

نویسندهسعید اسدی‌فر

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ478ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۵۶

عنوانمهمان‌داری و مهمان‌نوازی ایرانی

نویسندهلیدا علی‌نژاد سلیم

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی؛ کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ404ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانمردم‌شناسی ساوه و زرندیه

نویسندهعبداله سالاری

ناشرثریا

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۶۴۲

عنوانفرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور

نویسندهگرترود جابز

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک9ـ102ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۶۸

عنوانفصلنامه فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، پاییز 1395، سال دوم، شمارۀ 7

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی علی بایزیدی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپگرگان

تعداد صفحات۱۲۸

عنواننظریه فیلم عامه‌پسند

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری جوآن هالووز، مارک یانکوویچ

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک9ـ685ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۴

عنوانپژوهشی اجمالی در ادبیات عامیانه ایران

نویسندهسیدوهاب قیاسی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک4ـ998ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۶۴

عنوانافسانه‌های مردم سیرجان: 70 قصه و افسانه به روایت 45 راوی سیرجانی

نویسندهمجتبی شول افشارزاده، نجمه نورمندی‌پور

ناشرفرهنگ عامه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپکرمان

تیراژ۲۰۰۰

شابک2ـ29ـ7549ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۰