برچسب ها: فرشته‌شناسی

۲ نتیجه

عنوانفرشتگان و فرشته شناسی در قرون وسطا

نویسندهدیوید کِک

ناشرورا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ58ـ7072ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۲۰

عنوانآریایی‌ها و تمدن آریایی

نویسندهمحمدقل حضرت قل اف به کوشش آبتین ساسان فر

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک 3_429_331_964_978

تعداد صفحات۷۵۰