برچسب ها: فردینان دوسوسور

۲ نتیجه

عنوانمتفکران بزرگ نشانه شناسی

نویسندهبه ویراستاری آخیم اشباخ و یورگن ترابانت

ناشرترانه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ00ـ7830ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۸

عنوانپیشگامان نشانه‌شناسی

نویسندهمارتین کرامپن و دیگران

ناشرسیاهرود

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ42ـ7617ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۸