برچسب ها: علی مولودی آرانی

۱ نتیجه

عنوانشمایل نگاری روایت‌های شاهنامه‌ای پیش و پس از فردوسی

نویسندهعلی مولودی آرانی با مقدمه‌ای از دکتر سجاد آیدنلو

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ69ـ6942ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۷۰