برچسب ها: علی باباچاهی

۳ نتیجه

عنوانعلی باباچاهی: گفتگو، یادداشت، نقد، نظر و ...

نویسندهبه کوشش عبدالله سلیمانی

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ720ـ326ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۵

عنوانشروه‌سرایی در جنوب ایران

نویسندهعلی باباچاهی

ناشرپاتیزه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپبوشهر

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ت2ـ96184ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۶

عنوانهفتاد گل زرد: علی باباچاهی در وضعیت دیگر

نویسندهمحمد لوطیج

ناشرسرزمین اهورایی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک4_19_6792_600_978

تعداد صفحات۲۴۰