برچسب ها: عصر صفوی

۶ نتیجه

عنوانظهور اولیۀ چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانۀ ارمنیان در جلفای نو

نویسندهصبوح دیوید اصلانیان

ناشروراقان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک9ـ999282ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۵

عنوانتعلیم و تربیت در عصر صفویان

نویسندهمحمد درخشانی

ناشراندیشه احسان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ40ـ6026ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۶۲

عنواندیوانسالاری عصر صفوی

نویسندهویلم فلور

ناشرپژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ255ـ298ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۴۸+۹

عنوانتصوف عصر صفوی و ادبیات آن دوره

نویسندهسیدجلال موسوی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1915ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانمختصر مفید؛ جغرافیای ایران‌زمین در عصر صفوی

نویسندهمحمد مفید مستوفی بافقی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک8ـ11ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۶۶

عنوانرباعیات مؤمن یزدی به همراه چند غزل و قطعه

نویسندهمؤمن حسین بن باقی یزدی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ097ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۹+۸۰