برچسب ها: عصر باستان

۱ نتیجه

عنوانتاریخ گیلان از آغاز تا پایان حکومت‌های محلی خان‌سالار

نویسندهناصر عظیمی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ406ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۳۰