برچسب ها: عرفان شیعی

۴ نتیجه

عنوانادوار تاریخ تصوّف (دو جلد)

نویسندهامین اوحدی، محمدهادی قندهاری

ناشردلیل ما

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ043ـ442ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۰+۵۷۵

عنوانتعالیم ابن عربی و آموزه‌های شیعی

نویسندهبهمن صادقی مزده

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ36ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۹۲

عنوانآیت الحق: شرح احوال سیدالعلماء حضرت سیدعلی آقا قاضی (قدس سره) (دو جلد)

نویسنده سیدمحمدحسن قاضی با مقدمۀ حسین غفاری

ناشرجلد اول: حکمت، جلد دوم: بصیرت

تاریخ چاپجلد اول: ۱۳۹۲ (چ چهارم) جلد دوم: ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_4_81412_964

تعداد صفحات۴۵۸+۲۲۵

عنوانعرفان عملی

نویسندهسیدسلمان صفوی

ناشرسلمان آزاده

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_03_5357_600_978

تعداد صفحات۸۷