برچسب ها: طنز فارسی

۱۸ نتیجه

عنوانمشروطه از دامن طنز؛ واکاوی طنز و کاریکاتور در جنبش مشروطه

نویسندهنسترن خواجه‌نوری

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک3ـ113ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانجستاری در فرهنگ وَغ‌وَغ‌ساهاب

نویسندهمحمد محمدعلی، فریده خرمی

ناشرکتابسرای تندیس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ219ـ182ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنواناندیشیدن با طنز؛ سیزده گفت‌وگو

نویسندهرؤیا صدر

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک2ـ453ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۷

عنوانکتابِ پس‌کوچه

نویسندهابراهیم رها

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک1ـ111ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانتاریخ توفیق؛ سرگذشت طنز در مطبوعات ایران

نویسندهسیدمسعود رضوی

ناشرسوفیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ0ـ96359ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۴۴

عنوانطنز در کاغذ کاهی؛ بررسی چهار نشریۀ طنز: باباشمل، توفیق، چلنگر و نسیم شمال

نویسندهعمران صلاحی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ470ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانآدم محتاط: مجموعه داستان کوتاه فکاهی و طنزآمیز

نویسندهعباس توفیق به کوشش عمران صلاحی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8ـ451ـ191ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانطنز و طنزینۀ هدایت

نویسندهمحمدعلی همایون کاتوزیان

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ128ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنواناندرآداب و احوال

نویسندهغ. داوود (منوچهر صفا)

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ66ـ6182ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۱

عنوانجوهر طنز

نویسندهابوالقاسم غلامی مایانی

ناشرآوای کلار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک2ـ40ـ5395ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانلطایف الطوایف

نویسندهفخرالدین علی صفی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۰

شابک1ـ017ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۵۶+۸۸

عنوانبررسی متون طنزآمیز عامیانۀ فارسی (گونه‌شناسی شخصیت‌ها و کارکردهای داستان‌ها)

نویسندهنعمت‌الله فاضلی، امیر هاشمی مقدم

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ584ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانضد حالات (مجموعه طنز)

نویسندهسعید بیابانکی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_195_191_964_978

تعداد صفحات۱۱۴

عنوانداستان طنز در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی

نویسندهمحمدعلی علومی

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_15_6970_600_978

تعداد صفحات۴۶۰+۴

عنواننظریۀ طنز بر بنیاد متون برجستۀ طنز فارسی

نویسندهنیما تجبر

ناشرمهرویستا

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_9_92371_600_978

تعداد صفحات۱۶۴

عنوانچه کردند ناموران

نویسنده کاوه میرعباسی

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_483_369_964_978

عنوانعبید بازمی‌گردد

نویسندهجواد مجابی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۱ ـ چاپ سوم

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_610_351_964_978

عنوانخنده‌سازان و خنده‌پردازان

نویسندهعمران صلاحی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰۰

شابک6_205_405_964