برچسب ها: طنز سیاسی

۷ نتیجه

عنوانطنز و نقد در ایران عصر ترکان سلجوقی

نویسندهفاطمه کارگر جهرمی

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ1ـ9783ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۶

عنوانمشت بر سندان

نویسندهرضا رفیع با مقدمۀ محمدعلی علومی

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک7ـ173ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۲۴

عنواندلگویه های پیرمرد: بررسی و تحلیل ستون طنز نشریۀ «باباشمل»، اندیشۀ سیاسی و مشی روزنامه‌نگاری رضا گنجه‌ای مدیر و بنیان‌گذار نشریۀ «باباشمل»

نویسندهمحمد کشاورز

ناشرشباهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ258ـ130ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانمشروطه از دامن طنز؛ واکاوی طنز و کاریکاتور در جنبش مشروطه

نویسندهنسترن خواجه‌نوری

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک3ـ113ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانپیگرد و رهایی افراشته: برگی از دفتر خودکامگی

نویسندهماشاءالله ورقا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ99ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانملانصرالدین و ایران: نودوشش مقاله از مجلۀ ملانصرالدین

نویسندهبه کوشش و ترجمۀ فرهاد دشتکی‌نیا

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک3ـ819ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۷

عنوانداستان طنز در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی

نویسندهمحمدعلی علومی

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_15_6970_600_978

تعداد صفحات۴۶۰+۴