برچسب ها: ضرب‌المثل‌های فارسی

۸ نتیجه

عنوانپندنامه؛ فرهنگ امثال سعدی

نویسندهفرهاد اصلانی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ51ـ7028ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۶

عنوانجامع التمثیل

نویسندهمحمدعلی حبله‌رودی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ39ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۹۸+۱۱۲

عنواناستعاره‌ها و باورهای فرهنگی؛ پژوهشی زبانشناختی در ضرب‌المثل‌های عاطفی ـ احساسی زبان‌های فارسی، ترکی و انگلیسی

نویسندهبهروز ابراهیمی

ناشردولت علم

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ9ـ98180ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانزن در مثل: امثال و حکم مربوط به زنان در زبان فارسی

نویسندهبنفشه حجازی

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ456ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانفرهنگ اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های جانوری در زبان فارسی

نویسندهکامیاب خلیلی

ناشرقصیده سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ56ـ8618ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانبررسی و تحلیل علمی و ادبی امثال و حکم پارسی

نویسندهسیداحمد پارسا

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ727ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانمجمل الاقوال فی الحکم و الامثال

نویسندهاحمد بن احمد بن احمد الدمانیسی السیواسی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ171ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۶۴

عنوانخزینة الامثال (ترجمۀ منتخب مجمع الامثال)

نویسندهحسین شاه متخلص به حقیقت

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۸۸(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 9_4258_03_964_978

تعداد صفحات۳۹۸